INICI | SERVEIS | Serveis d´atenció a les entitats i a la comunitat

Serveis d´atenció a les entitats i a la comunitat

Serveis d´atenció a les entitats i a la comunitat

1 - Servei d’elaboració de projectes.

2 - Servei d’Atenció directe a les entitats.

3 - Activitats de sensibilització i de voluntariat.

4 - Activitats desenvolupades des de les entitats.

5 - Servei d’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques.

6 - Servei de protecció de dades de tipus personal i de suport a les noves tecnologies

1 - Des de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca es treballa en la recerca de noves convocatòries d’entitats públiques i privades (obres socials entre d’altres entitats) per a la presentació de projectes que permetin el finançament, principalment, dels recursos humans i materials que comporta l’execució dels serveis i d’activitats des de l’entitat.

L’equip de projectes el conformen un tècnic de l’àrea de serveis, un tècnic de l’àrea d’administració i gestió i un tècnic del servei d’atenció a les entitats.

A més d’aquests tècnics hi formen part igualment dos tècnics que s’encarreguen de preparar i presentar els projectes del CEO. Aquests dos tècnics són de l’àrea d’administració i la responsable de la Unitat de Suport

2 - Des del Servei d’Atenció a les Entitats de la Fundació es dona atenció, suport i assessorament a les entitats associades en tots els temes que es consideren necessaris, sobretot vinculats al seu funcionament diari.

Aquest suport, a nivell logístic, es concreta en dos professionals i dos tipus de tasques: per una banda tasques relacionades amb temes administratius i comptables; i per altra banda tasques relacionades amb temes tècnics i sobre l’organització i desenvolupament de les activitats.

3 - Les activitats de sensibilització i difusió són essencials pel desenvolupament d’una societat plural i integradora que té present les necessitats i adaptacions que les persones amb diversitat funcional demanden per tal d’avançar cap a una ciutat lo més normalitzada possible. L’origen del Pla de Voluntariat de la Fundació neix per donar resposta tant a centres, serveis i entitats que necessiten de forma puntual i/o periòdica un suport extra pel desenvolupament de les seves activitats, tallers i/o actuacions. Alhora que també neix per oferir a la població en general la possibilitat d’aproximar-se al món de la discapacitat i oferir la seva col•laboració de forma totalment altruista.

4 - Jornades, conferències, trobades i cursos.

Activitats d´oci i lleure.

Activitats esportives.

5 - El servei consisteix en fer el seguiment de les obres que s’estan executant i en la recopilació dels temes relacionats amb l’accessibilitat.

6 - Aquest és un servei transversal que, en compliment de la llei orgànica de protecció de dades, té com a finalitat ordenar tot el que està relacionat amb la protecció de dades de tipus personal d’usuaris dels diferents serveis de Fundació. La seva funció és la d’establir protocols i mecanismes de seguretat de nivell ALT en els sistemes d’informació automatitzats i manuals que es generen a Fundació. També té com a finalitat donar suport al manteniment de tota la infraestructura de noves tecnologies de Fundació a la vegada que farà treballs de manteniment de:

1. De la Web institucional de Fundació.

2. De manteniment de l’equipament informàtic i els programes de gestió de Fundació: comptable, d’accés en els centres de treball, de les aules d’autoaprenentatge, ...

3. En general de la xarxa informàtica de Fundació.

Logo FUNDACIO Logo IRPF Logo GOIB Logo Cocemfe

Logo Mnisiterio Sanidad Logo esclerosis múltiple Logo ONCE

Aquest lloc web fa servir cookies, si roman aquí accepta el seu ús. Podeu llegir més sobre l´ús de cookies al document Política CookiesX Tanca