- PERFIL DEL CANDIDAT

Els candidats interessats hauran de complir els següents requisits:

Titulació acadèmica: Tècnic en Cures Auxiliars d´Infermeria , Tècnic en Atenció Sociosanitària, Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials i Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en el Domicili, Tècnic superior Integració Social.

Informàtica: Pack office nivell usuari

Permís de conduir: Necessari B

- COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER LA REALITZACIÓ DE LA FEINA

Esforç físic, resistència a l’estrés, control de les emocions, flexibilitat, adaptabilitat, lideratge, iniciativa, organització, habilitats de comunicació, iniciativa i creativitat per plantejar i desenvolupar tallers d´activitats complementàries sota la supervisió dels responsables del servei.

- CONDICIONS DE FEINA

Tipus de contracte: per obra i servei i/o interinitat

Duració: temporal

Jornada: completa o parcial

Horari: variable en funció del servei a substituir.

Ubicació lloc de treball: Maó, Ferreries, Ciutadella

- DADES DE PRESENTACIO DELS CANDIDATS

Per participar en el procediment de selecció s’haurà de fer entregar del Currículum vitae amb el contingut mínim següent: dades personals, titulació exigida a la convocatòria. En l’apartat d’experiència professional cal especificar el nom dels centres de treball, les categories professionals exercides i el temps de prestació de serveis. En l’apartat de formació cal especificar el nom del centre formatiu i la durada.

Lloc de presentació: Avd. Menorca, 27 L1- Mao

Correu electrònic: fundacio.recursoshumans@gmail.com

Persona encarregada: Departament de RRHH

Termini de presentació de currículums: 5 dies laborables a partir de la publicació

(Per a més informació consultar les bases generals que regeixen els processos de selecció de les places de torn lliure i procediment de funcionament de les borses de treball, adjuntes a l’oferta).

Logo FUNDACIO Logo IRPF Logo GOIB Logo Cocemfe

Logo Mnisiterio Sanidad Logo esclerosis múltiple Logo ONCE

Aquest lloc web fa servir cookies, si roman aquí accepta el seu ús. Podeu llegir més sobre l´ús de cookies al document Política CookiesX Tanca