Fisioterapeuta del Servei de Desenvolupament i Atenció Primerenca (SEDIAP)

Descripció general del lloc de treball

Categoria laboral: Graduat/da o diplomat/da en fisioteràpia.

Perfil dels usuaris: infants de zero a sis anys amb trastorn de desenvolupament, independentment del tipus i grau, o amb risc de patir-ne i les seves famílies, en tots els àmbits necessaris.

Nº de vacants disponibles: 2

Ubicació: Formarà part de l’equip del Servei de Desenvolupament i Atenció Primerenca (SEDIAP) de la Fundació per a Persones amb Discapacitat.

Desenvoluparà les tasques d’atenció en fisioteràpia.

1 vacant ubicat a les oficines de l’Av. Palma de Mallorca, 1 de Ciutadella

1 vacant ubicat a la oficina de Av. Menorca, 27 de Maó.

Horari: L’horari d’atenció directa serà en horari de matis i capvespres.

Experiència prèvia: mínim 2 anys

Data d’incorporació prevista: 01/04/2020

Jornada de feina: 18.75h/setmana. 50% de la jornada.

Tipus de contracte: temporal jornada parcial 6 mesos + possibilitat pròrroga

Sou mensual: 1.111,82 € brut mensual amb pagues incloses

Tipologia de servei

Entenem que l’atenció primerenca és el conjunt d’intervencions adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn, i que tenen com a objectiu principal donar resposta el més aviat possible a les necessitats que aquesta població presenta. Aquestes intervencions, que han de considerar la globalitat de l´infant, han de ser planificades per un equip de professionals d’orientació interdisciplinària i ha d’incidir simultàniament sobre els àmbits sanitari, social i educatiu, dirigint-se als infants i al seu entorn familiar i social.

Una de les característiques definitòries de l’atenció primerenca és la globalitat de l’atenció, que ha de considerar l’infant en les diferents dimensions del seu creixement: afectiu, relacional, intel•lectual i motriu.

D’altra banda, el Decret 85/2010 de 25 de juny, pel qual se regula la xarxa pública i concertada d’atenció primerenca en l’àmbit dels serveis socials de les Illes Balears, estableix l’Atenció Primerenca com un model d’atenció a la infància de dedicació especial, entesa com un conjunt d’actuacions urgents de caire preventiu, de detecció, de diagnòstic i de intervenció terapèutica, de caràcter interdisciplinari, que s’estén des del moment del naixement fins que l’infant compleix sis anys.

Els Serveis de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (SEDIAP) són els dispositius específics per a prestar atenció terapèutica interdisciplinària i transdisciplinària a l’infant i la seva família; disposant de professionals en els àmbits de la psicologia, logopèdia, fisioteràpia i treball social, especialitzats en desenvolupament infantil i intervenció familiar; oferint l’atenció terapèutica a la població destinatària en coordinació amb la UDIAP (Unitat de Diagnòstic Infantil i Atenció Primerenca).

Descripció concreta del lloc de feina

Els principals objectius del SEDIAP i que haurà de desenvolupar el tècnic o la tècnica són els següents:

- Donar l’atenció necessària als infants de zero a sis anys amb trastorn de desenvolupament, independentment del tipus i grau, o amb risc de patir-ne.

Atendre i donar resposta a les famílies, en tots els àmbits necessaris.

- Atendre la població infantil des del naixement fins a sis anys pel que fa a la prevenció, la detecció, el diagnòstic i el tractament.

- Fer la intervenció terapèutica interdisciplinària a l’infant i al seu entorn immediat de forma ambulatòria i periòdica, d’acord amb un pla d’intervenció individual.

- Elaborar un informe de casos.

- Col·laborar i cooperar amb els serveis socials, sanitaris, educatius i altres que desenvolupen tasques en l’àmbit de la prevenció, la detecció primerenca i la intervenció dels trastorns de desenvolupament i situacions de risc en la població infantil fins a sis anys.

- Facilitar suport i acompanyament a la família en l’atenció que cal prestar per al desenvolupament integral de l’infant.

- Orientar i ajudar les famílies, i facilitar-los la participació en les sessions de treball de l’infant.

- Formar les famílies com agents principals de l’atenció primerenca.

- Prevenir situacions de risc de trastorns en el desenvolupament per antecedents personals, familiars o socials, o intervenir en aquestes situacions.

- Participar en activitats de formació permanent i actualització científica.

- Reunions periòdiques amb serveis externs (pediatria, educació, etc.).

- Reunions d’equip.

De forma més específica, tindrà com a funcions:

- Intervenció directa amb els infants i les seves famílies.

- Valoració global del infant i establiment d’objectius terapèutics.

- Tractament i seguiment d’infants amb alteracions del desenvolupament motriu provocades, entre d’altres, per trastorns genètics, neurològics, múscul-esquelètic, prematuritat, baix pes, etc.

- Control de prematurs.

Titulació acadèmica mínima, requisits i mèrits valorables

Llicenciatura: Graduat/da o diplomat/da en fisioteràpia.

Català: Nivell B2.

Coneixements d’informàtica: office i per tractament de bases de dades.

Permís de conduir: B i vehicle propi

Mèrits valorables:

a) Coneixements específics:

- Formació en fisioteràpia infantil.

- Formació en atenció primerenca.

- Tractaments i teràpies rehabilitadores.

- Coneixement del desenvolupament infantil entre zero i sis anys.

b) Experiència laboral:

- atenció i intervenció de fisioteràpia en infants, especialment de 0-6.

- atenció a famílies .

Capacitats específiques per a la realització de la feina:

- Treball en equip

- Iniciativa

- Organització i planificació

- Habilitats de comunicació

- Resistència a l’estrès

- Control de les emocions

- Flexibilitat

- Adaptabilitat

Procés selectiu:

- Concurs de mèrits.

- Els treballadors/es interessats/des presentaran el CV al departament de RRHH de l’entitat, ja sigui via mail a la següent adreça cv@fundaciodiscap.org o, personalment a la Avd. Menorca, 27, Maó.

- El termini per entregar el CV és fins 5 dies laborables des de la seva publicació

Logo FUNDACIO Logo IRPF Logo GOIB Logo Cocemfe

Logo Mnisiterio Sanidad Logo esclerosis múltiple Logo ONCE

Aquest lloc web fa servir cookies, si roman aquí accepta el seu ús. Podeu llegir més sobre l´ús de cookies al document Política CookiesX Tanca