OFERTA DE AUXILAR ADMINISTRATIU

1. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL LLOC DE TREBALL

Categoria professional: Auxiliar administratiu

Ubicació: Maó

Horari: 07:30-15:00

Data d’incorporació prevista: inmediata

Tipus de contracte: 6 mesos + prorroga

Sou mensual: 1.490,00€ bruts mes amb pagues extres incloses

2. DESCRIPCIÓ CONCRETA DEL LLOC DE FEINA

Funcions principals:

- Arxiu i recerca documentació.

- Fotocopiar i escanetjar documentació.

- Atenció telefònica i presencial treballadors i usuaris.

- Preparació documentació per organismes oficials.

Elaboració documents de text i fulla de càlcul. (Word, Excel).

Suport en diferents tasques relacionades en l’àrea de RRHH.

Seguiment incidències treballadors.

Arxiu i control IT, accidents laborals, absentisme.

Comunicacions contractes SEPE.

Maneig sistema red i siltra per comunicacions seguretat social.

3. REQUISITS DELS ASPIRANTS

Titulació: Mínim FP Grau mig en administració i gestió o Certificat de professionalitat equivalent.

Català: B1

Coneixements d’informàtica: Nivell alt d’Excel, Word i correu electrònic.

Altres: Imprescindible coneixements laboral i Seguretat Social i els programes vinculats; Siltra, RED directo, DELTA, SEPE, Contrat@.

Experiència prèvia: Mínim 2 anys

Permís de conduir: B

4. MÈRITS VALORABLES

A) Experiència professional

B) Formació

5. PROCÉS SELECTIU

Concurs de mèrits.

Per participar en el procediment de selecció s’haurà d’entregar el Currículum Vitae amb el contingut mínim següent:

-Dades personals.

-Experiència laboral exigida a la convocatòria. Cal especificar el nom dels centres de treball, les categories professionals exercides i el temps de prestació de serveis. Aquesta informació s’haurà d’acreditar degudament mitjançant contracte de feina o certificat d’empresa.

-Formació professional relacionada amb la categoria laboral. Cal especificar les hores o els crèdits. I pels cursos d’especialització universitària, formació de postgrau, formació de màster i formacions de graduat universitari, s’indicarà també el programa acadèmic. Aquesta informació s’haurà d’acreditar degudament mitjançant els diplomes, títols, certificats i altres documents acreditatius.

El CV es presentarà al departament de recursos humans, de manera presencial o mitjançant correu electrònic (fundacio.recursoshumans@gmail.com).

Termini de presentació del CV: 5 dies laborals a comptar des del mateix dia de difusió de l’oferta.

(Per a més informació consultar les bases generals que regeixen els processos de selecció de les places de torn lliure de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca, adjuntes a l’oferta).

Logo FUNDACIO Logo IRPF Logo GOIB Logo Cocemfe Logo Mnisiterio Sanidad Logo esclerosis múltiple Logo ONCE

Aquest lloc web fa servir cookies, si roman aquí accepta el seu ús. Podeu llegir més sobre l´ús de cookies al document Política CookiesX Tanca