BASES DE CONVOCATÒRIA TERAPEUTA OCUPACIONAL

PERFIL DEL CANDIDAT

Els candidats interessats hauran de complir els següents requisits:

Titulació acadèmica: Grau Teràpia ocupacional

Informàtica: Si

Permís de conduir: Si

Competències específiques per la realització de la feina

- Demostrar que comprèn i coneix la interrelació entre els conceptes de benestar, salut, ocupació significativa, dignitat i participació, així com els factors determinants de la disfunció ocupacional.

- Realitzar l´avaluació ocupacional, determinar la planificació i establir la intervenció de teràpia ocupacional, utilitzant el potencial terapèutic de l´ocupació significativa, a través de l´ús de l´activitat, amb el consentiment i la participació dels individus.

- Establir una comunicació interpersonal assertiva amb tots els interlocutors que siguin rellevants durant el procés de Teràpia Ocupacional i professionals externs que intervinguin.

- Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.

- Ser capaç de reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.

- Es valorarà formació en : integració sensorial, Floortime, coneixements sobre TEA.

CONDICIONS DE FEINA

Tipus de contracte: fixe discontinu (octubre-juliol)

Duració: temporal

Jornada: parcial (25 hores setmanals)

Horari:

Ubicació lloc de treball: itinerant Mao i Ciutadella

DADES DE PRESENTACIO DELS CANDIDATS

Per participar en el procediment de selecció s’haurà de fer entregar del Currículum vitae amb el contingut mínim següent: dades personals, titulació exigida a la convocatòria. En l’apartat d’experiència professional cal especificar el nom dels centres de treball, les categories professionals exercides i el temps de prestació de serveis. En l’apartat de formació cal especificar el nom del centre formatiu i la durada.

Lloc de presentació: Avd. Menorca, 27 L1- Mao

Correu electrònic: fundacio.recursoshumans@gmail.com

Persona encarregada: Departament de RRHH

Termini de presentació de currículums: 5 dies des de la seva publicació

(Per a més informació consultar les bases generals que regeixen els processos de selecció de les places de torn lliure i procediment de funcionament de les borses de treball, adjuntes a l’oferta).

Logo FUNDACIO Logo IRPF Logo GOIB Logo Cocemfe

Logo Mnisiterio Sanidad Logo esclerosis múltiple Logo ONCE

Aquest lloc web fa servir cookies, si roman aquí accepta el seu ús. Podeu llegir més sobre l´ús de cookies al document Política CookiesX Tanca